Ảnh ngẫu nhiên

Flash_thiep_271.swf Tuyet_roi.mp3 QC_CMGD_Chia_se_kien_thuc_2010v1.gif Chuc_mung_Giang_sinh1.swf Tuyetroi_dGSINH.swf 2011.jpg Picture15.png 131.jpg Don_tran_khai_mac_Nam_PhiMexico.bmp Me_yeu1.swf 0.Detmay.flv 0.Trongtrot.flv Phim_hoat_dong_nuoi_trong_thuy_hai_san.flv Van_de_dan_so.flv Muigio.flv He_mat_troi2.flv He_mat_troi.flv Flash_ru_ta_ngam_ngui.swf Chon_song_o_Amazon.flv Tx1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Web hữu ít của Nguyễn Bé Thanh
Website hữu ích)


WEBSITE CÁC THÀNH VIÊN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE


THƯ GIẢN

XEM GIỜ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

( Nguyễn Ái Nhân 0989848791

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Bé Thanh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  kết quả TN trường THPT Thanh Bình 2. 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bé Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 03h:28' 17-06-2011
  Dung lượng: 17.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  he truong12 lop12 banthi ngoaingu hoten gioitinh ngaysinh noisinh madantoc dantoc hokhau dienut kyhieuut diachi so_cmt nghe giaihsg giaihsgk cc_nn cc_th hocluc hanhkiem songayn codehs stt truongthi ho dem ten tinh huyen ts_tudo namtn diemnghe diemhsg diemhsgk diemcc diemcong ghichu mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 dblmon1 dblmon2 dblmon3 dblmon4 dblmon5 dblmon6 sobaodanh phongthi cumthi hoidong diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 tongdiem diemxettn diemxetpl pltn giaithich tinhcham tuimon1 tuimon2 tuimon3 tuimon4 tuimon5 tuimon6 phach1 phach2 phach3 phach4 phach5 phach6 bosung lydo kyluat daccach mienthi diembl vang sohieu sophoi user_name edit_time
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 Lª Hoµng Anh N÷ 03/12/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "01, Tæ 4, Khãm Mü Phó §Êt LiÒn, Tt Mü Thä, H Cao L·nh" 341719999 K FALSE FALSE G T 0 0 0 201001 Lª Hoµng Anh 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080005 001 08 11 7.5 7.5 5.5 9.5 10 7.5 47.5 8.17 7.92 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn H÷u ChÉn Nam 19/02/1992 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "579 Mü Thíi, Mü X­¬ng, H Cao L·nh" 341714834 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 NguyÔn H÷u ChÉn 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080031 002 08 11 5.5 6 5 8 8.5 4.5 37.5 6.5 6.25 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn ThÞ Hång Ch©u N÷ 05/10/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "167 Khãm Mü Phó Cï Lao, Tt Mü Thä, H Cao L·nh" 341714502 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 NguyÔn ThÞ Hång Ch©u 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080030 002 08 11 6.5 8.5 6.5 9.5 10 6 47 8.08 7.83 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn ThÞ Mü Chi N÷ 10/01/1993 TiÒn Giang KI Kinh 2 D2-VS2 "293, Êp 4, Mü Thä, H Cao L·nh" 341670880 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 NguyÔn ThÞ Mü Chi 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080036 002 08 11 5 7 5.5 6.5 10 5.5 39.5 6.83 6.58 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOSI-LAPTOP # Caos 21-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 L­¬ng ThÞ Minh Ch­¬ng N÷ 13/08/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "22, Tæ 4, K Mü Phó §Êt LiÒn, Tt Mü Thä, H Cao L·nh" 341710850 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 L­¬ng ThÞ Minh Ch­¬ng 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080042 002 08 11 6.5 10 7 8 10 6.5 48 8.25 8 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn C«ng Danh Nam 22/01/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "091, NguyÔn C÷, NhÞ Mü, H Cao L·nh" 341714810 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 NguyÔn C«ng Danh 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080052 003 08 11 7.5 6.5 7.5 8 8 6.5 44 7.58 7.33 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn ThÞ DiÔm N÷ 01/04/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "005, Tæ 1, Êp 1, Mü Thä, H Cao L·nh" 341675363 K FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 NguyÔn ThÞ DiÔm 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080059 003 08 11 7 4 6 6 9 5 37 6.42 6.17 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn Ngäc DiÔm N÷ 01/12/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "584, Hßa D©n, NhÞ Mü, H Cao L·nh" 341735670 T FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 NguyÔn Ngäc DiÔm 20 FALSE 2011 1 0 0 0 1 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080058 003 08 11 8 7 7.5 6.5 10 6.5 45.5 7.75 7.58 KH 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn Huúnh Nh­ H¶o N÷ 30/01/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "302, K Mü Phó Cï Lao, Tt Mü Thä, H Cao L·nh" 341684907 G FALSE FALSE TB T 0 0 0 201001 NguyÔn Huúnh Nh­ H¶o 20 FALSE 2011 2 0 0 0 2 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080124 006 08 11 6.5 4.5 5.5 6 7.5 7 37 6.5 6.17 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 04-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 NguyÔn ThÞ DiÔm H»ng N÷ 27/07/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "138, Tæ 7, Êp 3, Mü Thä, H Cao L·nh" 341691515 T FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 NguyÔn ThÞ DiÔm H»ng 20 FALSE 2011 1 0 0 0 1 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080131 006 08 11 5.5 8.5 8 8 9.5 7 46.5 7.92 7.75 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 Lª V¨n HËu Nam 24/09/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "222, Êp An NghiÖp, An B×nh, H Cao L·nh" 341749766 K FALSE FALSE K T 0 0 0 201001 Lª V¨n HËu 20 FALSE 2011 1.5 0 0 0 1.5 CB VA LI DI SI TO A7 0 0 0 0 0 0 080140 006 08 11 5 10 7 6 9.5 4 41.5 7.17 6.92 TB 32 FALSE TH FALSE 0 ADMIN /CAOLANH1-051489 # M 06-May-11
  1 Cao L·nh 1 12.BA1 1 A7 T« NguyÔn Minh HiÕu Nam 04/06/1993 §ång Th¸p KI Kinh 2 D2-VS2 "14, NguyÔn V¨n §õng, Tt Mü Thä, H Cao L·nh" 341735873 G
   
  Gửi ý kiến